Struktura organizacyjna

Wydział Operacyjny

Dyżurni Stanowiska Kierowania

asp. mgr inż. Jacek Sasiela

asp. mgr inż. Paweł Pankiewicz

asp. Dawid Koladyński

st.sekc. Ireneusz Lampart

st.sekc. Grzegorz Andrejczyk

Samodzielne stanowisko ds. kontrolno – rozpoznawczych (PZ)

mł.bryg.  Piotr Woźniakiewicz –Starszy Specjalista

Sekcja finansowa (PF)

st. ogn. mgr Wioletta Mrozek –  Główna Księgowa

mgr Iwona Łaszewska – Starszy Inspektor   

Sekcja kwatermistrzowsko – kadrowa  (PT) (PK)                          

asp. mgr inż. Piotr Paszkiewicz – Starszy specjalista

Jolanta Buczkowska – Technik

st.str. Joanna Żukowska – Młodszy technik

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  (PJR) 

Dowódca JRG –  st. kpt. mgr Robert Fuchs

Z-ca dowódcy JRG – mł. kpt, inż. Rafał Szorc

Struktura organizacyjna Komendy

Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

Sekcja finansowa,
Sekcja kwatermistrzowsko – kadrowa
 

Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą,
Wydział operacyjny,
Samodzielne stanowisko ds. kontrolno – rozpoznawczych  
Aktualizacja: 17 stycznia 2020r., godz: 09:22
Aktualizowany przez: Krzysztof Lewandowski