Dane adresowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

ulica Polna 3   59-100 Polkowice.

tel.76 7249900

fax. 76 7249914

NIP 6922124877

REGON 390681265

www.straz.polkowice.pl

kppolkowice@kwpsp.wroc.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o kontroli  zarządczej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

Wszystkie niezbędne informacje na stronie  http://www.straz.polkowice.pl/ogloszenia/przetargi/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na stanowisko stażysta  Luty 2018r.

Nabór na stanowisko stażysta

Załacznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

-----------------------------------------------------------------

Wyniki I Etapu Naboru do Służby 23.02.2018r.

Wyniki

-----------------------------------------------------------------

Wyniki II Etapu Naboru do Służby 26.02.2018r.

Wyniki

-----------------------------------------------------------------

Wyniki IV Etapu Naboru do Służby 01.03.2018r.

Wyniki

-----------------------------------------------------------------

Wyniki V Etapu Naboru do Służby 02.03.2018r.

Wyniki.

-----------------------------------------------------------------

Wyniki III Etapu Naboru do Służby 05.03.2018r.

Wyniki

-----------------------------------------------------------------

Wyniki VII Etapu Naboru do Służby 12.03.2018r.

Wyniki

-----------------------------------------------------------------

Oświadczenie o kontroli zarządczej

Cz.1

Cz.2

Cz.3


© System-3 Sp.z o.o.