Dane adresowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

ulica Polna 3   59-100 Polkowice.

tel.76 7249900

fax. 76 7249914

NIP 6922124877

REGON 390681265

www.straz.polkowice.pl

kppolkowice@kwpsp.wroc.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o kontroli  zarządczej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

Wszystkie niezbędne informacje na stronie  http://www.straz.polkowice.pl/ogloszenia/przetargi/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na stanowisko stażysta  Wrzesień 2018r.

Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki V etapu naboru do służby.

Wyniki III i IV etapu naboru do służby.

Wyniki II Etapu Postępowania Kwalifikacyjnego

Informacja o ponownym przeprowadzeniu próby wydolnościowej.

Zmiana harmonogramu naboru

Wyniki  z I Etapu Postępowania Kwalifikacyjnego

Nabór informacje

Załączniki

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o kontroli zarządczej

Cz.1

Cz.2

Cz.3


© System-3 Sp.z o.o.